فا
Watch video
Size:7.5MB
Version: 1.38(1/23/2017)
Watch video
Entertainment
4.37
238
9
Thousand
Download
Adoos Calligraphy App #1
Adoos Calligraphy App #2
Adoos Calligraphy App #3
Adoos Calligraphy App #4
Adoos Calligraphy App #5
Adoos Calligraphy App #6
Adoos Calligraphy App #7

   Description

Adoos Calligraphy App 

   What's New

Some words like 'ببینیم' typing fixed and simillar...

   Permissions

  • Write external storage
  • Read external storage
  • Internet
  • Read device network state
  
238
  
4.37
مهدی نیکبخت
11/2/2018
برنامه بسیار خوبی هست و بسیار ارزان
  
Rose
10/7/2018
خوبه ولی امکاناتش خیلی کمه امکان همانند سازی؛ چرخش حرف؛ و فونت جدید؛ و سایه دار کردنِ حروف و هم اجرا کنین اونوقت میشه گفت حرف نداره✌
   +1
محمد رضا گودرزی
9/22/2018
بدرد نمیخوره چون جملات با تعداد کلمات بسیار کم امکان تایپ داره