Home Application Productivity

Recover

Type Application
Category Productivity
Download count100
Rate2.4
Review count5
Developer Javad Husseinpur
Version4
Size3 MB
Last update7/21/2019
ریکاوری عکس
 
ریکاوری و بازیابی به خیلی عوامل بستگی داره اینکه عکس کی پاک شده ،عکس توچه برنامه هایی استفاده شده ، بعد از پاک شدن آیا روی اون اطلاعات دیگه ذخیره شده و یا نه و خیلی عوامل دیگه
 
 
با استفاده از ابزارها و کارایی حرفه ای این برنامه شما میتوانید همه ی عکس های حذف شده و از بین رفته ی خودتون رو بازیابی و ریکاوری کنید .
 
 
برنامه از کیفیت و کاربرد حرفه ای برای ریکاوری و بازگردانی اطلاعات برخوردار است .
 
یک برنامه فوق پیشرفته و خودکار در جهت بازیابی تصاویر حذف شده از گوشی بدون نیاز به روت گوشی
 
بازیابی و ریکاوری عکس
 
آموزش  جدید ترین روش و بهترین روش  ها برای عکس های پاک شده
اموزش بازیابی عکس و تصاویر پاک شده
اموزش های کامل ریگاوری که شامل :
ریکاوری عکس
 
 
 
بازگردانی عکس - بازیابی عکس - ریکاوری عکس - برگشت عکس - بازگردانی عکسها - بازگشت عکسها - ریکاوری عکسها -بازیابی عکسها -ریکاوری عکسهای حذف شد
 
 
 

What's New

‏‏رفع برخی برخی مشکلات 

Install data files

You need to install data files in order to run this Application. Myket will download and install these files automatically.

In order to install this app, you should download and install Myket first. The will be automatically installed then.

×

Install Myket on your device