استور اندرویدی مایکت: مرجع دانلود ایرانیان
نصب
خانه برنامه ابزارهای کاربردی
Awesome Door Lock Screen

Awesome Door Lock Screen

نصب در حال دریافت
نسخه۱.۱.۰
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۰۳/۲۷
تعداد دانلود۶۰۰
حجم۱۳ مگابایت
نوع برنامه اندرویدی
دسته‌بندی ابزارهای کاربردی
سازنده Awesome, Useful Daily Apps
Download and secure your phone with this awesome door lock on screen to lock your phone in the max secure way ipassword from intruders. The screen lock fingerprint lock design is awesome, lavish and captivating lock screen finger lockscreen for your android phone photomot. Door lock screen with best screen lock keypad biometric lock to lock your phone with max security ipassword. Awesome and useful lock biometric fingerprint screen wallpaper. Custom lock app and fingerprint lock app for android users with pattern lock and fingerprint lock door screen app. Secure your phone with ipassword free app locker and phone locker. There are multiple awesome screen lock designs finger lockscreen available for android users. This is the best security app fingerprint lock app for awesome door lock screen present at the moment. This is a perfect lock app.
Customize the door lock screen with awesome pattern lock, biometric lock and fingerprint lock with different useful lock screen finger lockscreen wallpaper. Download this free ipassword photomot app locker for max security and beautiful screen lock design fingerprint lock for phone. Best security lock app fingerprint lock app with top options for awesome door lock screen and lock screen maker. Select and choose different awesome and useful door lock photomot themes with this best security app fingerprint lock. Download biometric lock and add smart door locks to your phone screen for simple and remarkable door lock screen. Awesome, useful and simple door lock screen for max security and top lock screen wallpaper for android users. This is a perfect lock app.
Set four locks finger lock, fingerprint lock, biometric lock and finger scan password to the door on the screen to lock your phone away ipassword from everyone. Nobody can breach into your awesome photomot phone because of this awesome door lock screen maker. This is the best security lock app, fingerprint lock app and door lock apps. There are multiple awesome door lock screen themes biometric fingerprint available in Awesome Door Lock Screen. Wooden Door Lock Screen, Plastic Door Lock Screen, Platinum Door Lock Screen, Gold Door Lock Screen, Silver Door Lock Screen. Select the theme of door lock screen for max security. Select ipassword for photomot to set fingerprint lock, biometric lock and finger scan password for your phone. This is a perfect lock app.
Smart door locks with awesome and perfect lock app ultimate software settings. Many remarkable features including but not limited to ipassword, photomot and finger scan password unique door lock screen. Best screen lock keypad and screen off and lock. Hola launcher and apus launcher. Max security on this security lock app. Available for free this free app locker. Many screen lock design in this lock screen maker. This is a perfect lock app.
How to use:
- Open Awesome Door Lock Screen on android phone
- Set custom app lock settings on the application
- Select and choose from different screen lock design and themes
- Set pattern lock or fingerprint lock for the door lock screen
- Lock your phone with the applied theme
- Enable lock
- Your phone is now secure with max security and awesome door lock screen
- Enjoy!
Features of Awesome Door Lock Screen:
- Easy to set up and use
- Free, quick and unique
- Awesome
- ipassword
- Work offline
- photomot
- Fingerprint lock
- Finger scan password
- Finger lockscreen
- Work in the background process
- Top and remarkable interface
- Screen and lock off from one single click
- Max security uses including and not limited to top secure door screen lock
- Pattern lock and fingerprint lock
- Better than many door lock screen apps
- Perfect lock app
بخشی از حجم دانلود فایل این برنامه متعلق به فایل دیتای آن است که به صورت اتوماتیک دانلود و نصب خواهد شد. این برنامه جهت اجرا به این فایل‌های دیتا نیاز دارد که مایکت به صورت اتوماتیک فرآیند نصب آنها را انجام خواهد داد.

دیگران نصب کرده‌اند

برنامه‌های پیشنهادی

شاید دوست داشته باشید