فا
Infojob Market
Size:4.3MB
Version: 2.5(5/6/2017)
Minimum compatibility:   Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Business
3
2
400
Download
Infojob Market #1
Infojob Market #2
Infojob Market #3
Infojob Market #4
Infojob Market #5

   Description

Directory Job of Iran and the world

   What's New

‏افزوده شدن سامانه مدیریت بازاریابان

‏افزوده شدن سیستم پاسخگوی هوشمند تماس

‏افزوده شدن زمان تاخیر در ارسال پیامک متنی جهت بهتر شدن کیفیت ارسال پیامک

   Permissions

 • Read device contacts
 • Send sms
 • Read phone state
 • Internet
 • Read device network state
 • Camera
 • Write external storage
 • Read google service configuration
 • Find device location
 • Allows the app to get your approximate location
 • Wake lock
 • Read external storage
 • Push notification
  
2
  
3
کابینت سعید
10/26/2016
عالی برای بازاریابی ایول اینفوجاب
-1    +2
علی بصائری
11/14/2016
هنوز خیلی کار داره
-3    +1