Home Application Productivity
Version1.0.0.3
Last update2/10/2015
Download count1 Thousand
Rate4.29
Review count7
Size1 MB
Type Application
Category Productivity
Developer محمدرضا شهبازی

‏‏تبدیل واحد یونیتی صرفاً برای تبدیل واحد کمیتهای مختلف در سیستمهای جدید، قدیمی و بین المللی طراحی و توسعه داده شده است و علاوه بر سادگی و روانی از نظر اجرا و گرافیکی، حافظه بسیار اندکی را استفاده میکند و پس از خارج شدن بصورت اتوماتیک حافظه آزادسازی میشود.

‏.

‏طی مطالعات گسترده در راستای شناسایی مهمترین واحدهای مورد نیاز ، تا حد امکان از درج واحدهایی که استفاده زیاد و عمومی ندارند پرهیز شده و در این صورت کاربر دچار سردرگمی نخواهد شد و همچنین روانی و سرعت برنامه افزایش یافته.

‏تبدیل واحد یونیتی اولین برنامه تبدیل واحد میباشد که در یک لحظه مقدار کمیت مورد نظر را در واحدهای مختلف بصورت زیبا و روان نمایش میدهد و نیاز به انتخاب فیلدهای مختلف نیست.

‏فقط وارد برنامه شوید، کمیت مورد نظر را انتخاب و مقدار آن را وارد کنید و به سرعت معادل آن را در واحدهای مختلف ببینید.

‏.

‏شایان ذکر است که این پکیج اولین برنامه منتشر شده به صورت رسمی از بنده میباشد پس از شما کاربران گرامی انتظار میرود کاستی های موجود را عفو فرمایید و با انتقادات و پیشنهادات مفیدتان مرا در این راه دلگرم کنید.

‏همچنین اگر این برنامه مورد پسند واقع شد با دادن 5 ستاره و نظر ارزشمندتان در مارکت مایکت از آن حمایت بفرمایید.

‏.

‏منتظر برنامه های دیگر و آپدیت های مفید از بنده باشید ...

‏‏-اضافه شدن انیمیشن.
‏-اضافه شدن دو کمیت .
‏- بهینه سازی.
‏-رفع مشکلات جزئی.
You need to install data files in order to run this Application. Myket will download and install these files automatically.
Download | دانلود

In order to install this app, you should download and install Myket first. The will be automatically installed then.

×

Install Myket on your device