خانه بازی شبیه سازی
Futuristic Robot Transform Tank Game

Futuristic Robot Transform Tank Game

تعداد دانلود۱۰۰
حجم۵۷ مگابایت
نوع بازی اندرویدی
دسته‌بندی شبیه سازی
سازنده Magic Games Studio
After the success of Modern Robot Fighting: Steel Robot War we present to you this Crazy Futuristic Robot Transform Tank Game. Robot Transform game is about the invasion of robot transform military tanks into the big city and the government has called the army in the city to protect and clean the homeland from these evil robot cars. Now you have a great chance as an army tank robot transform to hit these cars and kill the evil transform vehicles with your steel punches, metal kicks and with the Army tank.
No transform games will give you the pleasure of US army transport as well. If you want a different experience from other Futuristic robot war games that you have played, then you should definitely try Futuristic Robot Transform Tank Game where you drive army tank for army battles. Real Tank models in US army transport game are unmatched by any other army tank games that will feed your addiction of military tank driving in similar Futuristic robot war games.
There are five type of army tanks, all the military tanks have different specification. First tank army is free other are lock. You can unlock other real tanks with coins that is collected by completing the missions. No other robot transform games can match the excitement of this real tank robot adventures game in a complete Army Tank Transformer games.
Show the art of controlling real tank in this Futuristic robot war game. In this robot fighting transformer game, game play is simple but tough as you control your robot fighter and transform it to military tank. This brilliant robot army war game will definitely give you the experience of drive and fight. With one button press your robot transform to tank and tank to robot. You might have an idea about many robot transformer games or other US army transport games but this army tanks for simulator games lover takes futuristic robot war simulation games to next level. Integrating the powers of real robot transforming tank games with action, the Futuristic tank transformer robot game is surely part of best army war games.
Dominate and kill rebel cars and evil robots mafia from the city. Sharply use tank and transform the machine according to the war need in this real robot boxing transform tank games. Beat the wicked forces and rescue the cities through evil vehicles in this tank robot transform games. you have to play many type of transformer games like formula car robot, formula robot game, transformers rescue bot game, robot car game, flying car robot game, heavy truck robot game, US police transform robot, moto robot, dragon robot and superhero robot games, bus this is the best game.
Features of Futuristic Robot Transform Tank Game:
• Real tank robot model with detailed transforming games features not seen in any other robot boxing games.
• Amazing military tank robots games transform animations that you would not have seen in any robot transformer games.
• Full fledge friendly controls of robot adventures mafia war games.
• Robot fighting army war with full 3D graphics in US army transport game.
• Matching sounds with futuristic concerns of real tank transformer games.
• Both Transform Military Tank to Robot and Robot to Military Tank.
• Stunning Army Tank Physics and drive.
• Different Camera views.
• Available for free on play store.
Download Futuristic Robot Transform Tank Game now! And be the part of this mafia war and show your proficiencies of your battling abilities. Experience robot fighting army war games in a whole new way.
Please help us with good rating and your valuable feedback, which helps us in improving our games for you.
بخشی از حجم دانلود فایل این بازی متعلق به فایل دیتای آن است که به صورت اتوماتیک دانلود و نصب خواهد شد. این بازی جهت اجرا به این فایل‌های دیتا نیاز دارد که مایکت به صورت اتوماتیک فرآیند نصب آنها را انجام خواهد داد.
نصب

با اجرای فایل دریافتی، ابتدا مایکت بر روی دستگاه اندرویدی شما نصب خواهد شد. بلافاصله پس از باز شدن اپلیکیشن مایکت، دانلود خواهد شد.

×

مایکت را بر روی دستگاه خود ندارید؟