فا
Size:11MB
Version: 2.2.6(11/28/2015)
Social
3.69
160
70
Thousand
Download
SYNA #1
SYNA #2
SYNA #3
SYNA #4
SYNA #5
SYNA #6
SYNA #7
SYNA #8
SYNA #9
SYNA #10

   Description

SYNA is an Iranian communication app.
With SYNA you can chat with your friends and family for free;
call them for free,
and also
call all numbers, even non SYNA members and even fixed numbers.

   What's New

‏‏1.بهبود مصرف باتری
‏2-بهبود ارتباط آن نت
‏3-افزایش کارائی برنامه
‏4-رفع باگ های جزئی

   Permissions

 • Create and authenticate accounts
 • Read device's accounts
 • Read device contacts
 • Write contacts
 • Use authenticate token
 • Manage accounts
 • Internet
 • Write settings
 • Allow to read sync accounts
 • Allows an app to read the sync settings
 • Allows an app to modify the sync settings
 • Read wifi state
 • Read device network state
 • Send broadcast
 • Wake lock
 • Read phone state
 • Vibrate
 • Disable password guard
 • Record audio
 • Write external storage
 • Modify audio settings
 • Change wifi state
 • Camera
 • Push notification
 • Call phone
 • Boot device broadcast
 • Receive sms
 • Read sms
 • Bluetooth
  
160
  
3.69
T. A. E.H
7/28/2018
حیف که دیگر فعال سازی نمی شود و این پیام رسان جمع شده است
  
علیرضا بهرامی
5/8/2018
برای من مشکل داشت کد ارسال نمیشه و پیام میده ول سرویس در دسترس نیست.
   +1
یاس
6/4/2018
برنامه خوبی بود ، حیف که دیگه فعال نیست
   +1