فا
Size:3.6MB
Version: 2.07.00(11/14/2018)
Productivity
5
2
500
Download
chargeup #1
chargeup #2
chargeup #3
chargeup #4
chargeup #5
chargeup #6
chargeup #7
chargeup #8
chargeup #9
chargeup #10
chargeup #11

   Description

--

   What's New

‏‏در این نسخه امکان خرید بسته های اینترنتی همراه اول و رایتل به صورت مستقیم فراهم شده است
‏  - حل مشکل محدودیت خرید در درگاه موبایلی

‏  - به روز رسانی بخش خدمات اپراتور ها

‏  - حل برخی مشکلات کوچک و انجام برخی بهینه سازی ها

‏  -  اضافه شدن امکان خرید بسته های اینترنت همراه اول و رایتل به صورت مستقیم

‏  - حل مشکل عدم ذخیره سازی شماره کارت در درگاه موبایلی

   Permissions

 • Internet
 • Read device network state
 • Vibrate
 • Write external storage
 • Call phone
 • Read device contacts
 • Read phone state
 • Read external storage
 • Receive sms
 • Read wifi state
 • Push notification
 • Wake lock
  
2
  
5
bahman kashani
8/9/2016
good
  
موبکست
4/8/2017
عالیه کار راه اندازه