فا
Watch video
Size:40.7MB
Version: 1.82(4/23/2017)
Minimum compatibility:   Android 2.3 (Gingerbread)
Watch video
Strategy
4.67
1,458
80
Thousand
Download
Battlefish #1
Battlefish #2
Battlefish #3
Battlefish #4
Battlefish #5

   Description

Battlefish TD

Trailer in Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=n5sU8vPerR0

Email: info@plus9s.com

   What's New

‏‏بروز رسانی جدید 1.82
‏ + بهبود بخش عملیات شکار
‏ + رفع مشکل توقف دشمنان در مراحل عملیات شکار
‏ + بهبود مراحل بازی
‏ + بهینه شدن تبلیغات ویدئویی
‏ + رفع مشکلات دیگر

‏ تغیرات نسخه 1.8
‏ + اضافه شدن 5 مرحله رقابتی بی انتها جدید در سرزمین پنجم
‏ + اضافه شدن پنج لیدربورد جدید
‏ + افزودن 5 سطح جدید برای آیتم کوه یخ
‏ + افزودن 5 سطح جدید برای خمپاره
‏ + بهبود ناتیفیکیشن بازی
‏ + بهبود عملکرد بازی
‏ + رفع مشکل تصویر در علمیات شکار
‏ + رفع برخی مشکلات

   Permissions

  • Internet
  • Wake lock
  • Vibrate
  • Read device network state
  • Allows the app to get your approximate location
  • Read phone state
  • Read device's accounts
  • Boot device broadcast
  • Push notification
  
1,458
  
4.67
آرمین
9/23/2018
عالی
  
Ahora
9/22/2018
باحاله
  
💋Sevda💋
9/17/2018
عالی اسلن از عالی هم بهتر 😻😻😻😻😻😻
-1