فا
SimSoot
Size:7.4MB
Version: 4.4.0(8/14/2018)
Minimum compatibility:   Android 4.2 (Jelly Bean)
Finance
4.65
31
3
Thousand
Download
SimSoot #1
SimSoot #2
SimSoot #3
SimSoot #4
SimSoot #5
SimSoot #6

   Description

The fastest way to buy cell phone credit and internet packages without access to internet

   What's New

user interface improvement
 hami-charge has been added

   Permissions

 • Camera
 • Internet
 • Read device network state
 • Call phone
 • Wake lock
 • Write external storage
 • Read external storage
 • Read phone state
 • Read device contacts
 • Receive sms
 • Read sms
 • Record audio
 • Vibrate
 • Push notification
  
31
  
4.65
هادی
4/25/2018
خیلی کار کردن باهاش راحته من همه‌ی قبض‌ها رو با این می‌دم سابقه‌ی پرداخت رو هم حفظ می‌کنه تنوع خدماتش هم زیاده
   +1
mani
1/20/2018
سپه هم ساپورت نمیکنه که یه بانک معتبر من پاک میکنم
   +1
washiansity
2/17/2018
دراپدیت جدیدبازم همون متوقف شدن درقسمت شارژ وبسته اینترنت وجودداره