فا
Size:5MB
Version: 1.2.3(10/14/2017)
Shopping
5
5
700
Download
Wenow #1
Wenow #2
Wenow #3
Wenow #4
Wenow #5
Wenow #6

   Description

---

   What's New

‏‏بهینه سازی و رفع مشکلات

   Permissions

 • Internet
 • Call phone
 • Read device network state
 • Read wifi state
 • Camera
 • Vibrate
 • Wake lock
 • Push notification
 • Write external storage
 • Read phone state
 • Read external storage
  
5
  
5
علی
8/9/2017
علی
   +1
mehdi
7/20/2017
عالیه
   +1
mahdi hosainpour
10/15/2017
عالی هم شارژ میخرید همزمانم دارید کار خیر میکنید
   +1