Home Application Lifestyle
آیا پول پرست هستید؟!

آیا پول پرست هستید؟!

Type Application
Category Lifestyle
Download count6 Thousand
Rate4.34
Review count29
Developer Assess Group
Version1.2
Size1 MB
Last update4/8/2015
پول می‌تواند موضوع بسیار جنجال‌برانگیزی در یک رابطه باشد، فرقی نمی‌کند این رابطه پدر و فرزند، مادر و فرزند یا رابطه همسران با همدیگر باشد، همواره حساسیت بالایی درخصوص پول وجود دارد. در بعضی خانواده‌ها افراد از ابراز کردن علنی توجه و علاقه‌شان نسبت به پول ابا می‌ورزند. بسیاری از افراد تظاهر می‌کنند در روابطشان هیچ‌گونه اهمیتی برای پول قائل نیستند، در حالی که پول تنش‌ها و ناراحتی‌های بسیاری را در روابط آنها ایجاد می‌کند، تنش‌هایی که اغلب در سطوح پنهان روابط رخ می‌دهند و روابط را زهرآلود می‌کنند. این آزمون به شما می‌گوید دیدگاه شما نسبت به پول چگونه است؟
You need to install data files in order to run this Application. Myket will download and install these files automatically.
Download | دانلود

In order to install this app, you should download and install Myket first. The will be automatically installed then.

×

Install Myket on your device