Home Application Finance
Hafez expense manager

Hafez expense manager

Type Application
Category Finance
Download count3 Thousand
Rate4.54
Review count26
Developer احمد زنده بودی
Version3.2.1
Size4 MB
Last update3/31/2016
--
‏‏تغییرات نسخه 3.2.1:
‏- اضافه شدن بدهی ها و چک ها به خروجی اکسل.
‏- امکان پشتیبان گیری از داده ها از منو اصلی.
‏- افزوده شدن امکان ادغام دو دسته.
‏- امکان گزارش گیری به گونه ای که تراکنش های مخفی را نیز شامل شود.
‏- از این به بعد صفحه تراکنش جدید در تبلت ها افقی نیز می شود.
‏- از این به بعد در صفحه تراکنش جدید، در صورت انتخاب زیر دسته های بدهی، می توانید به صفحه بدهی هدایت شوید.
‏- رفع یک باگ در هنگام حذف یک دسته
‏- رفع یک مشکل در نمایش تاریخ در بودجه بندی
‏- رفع مشکل عدم بروز شدن مبلغ بدهی در قسمت اشخاص
You need to install data files in order to run this Application. Myket will download and install these files automatically.
Download | دانلود

In order to install this app, you should download and install Myket first. The will be automatically installed then.

×

Install Myket on your device