فا
Martyrs of Engineering

Martyrs of Engineering

Version: 2.2  (8/21/2017)
100
8
MB
Martyrs of Engineering #1
Martyrs of Engineering #2
Martyrs of Engineering #3
‏‏اپلیکیشن 'شهدای مهندسی استان اصفهان' شامل اطلاعات کلیه شهدای مهندس و مهندسی رزمی استان اصفهان به تفکیک ارگانها و رده های اعزام کننده است.
‏این اپلیکیشن همچنین محتوی 'تولیدات هنری' از جمله پویانمایی خدمات مهندسی و پویانمایی پل در خصوص احداث سد شهید سلیمی بر روی رودخانه بهمن شیر بوده و حاوی عکسها و خاطرات مهندسی رزمی دوران دفاع مقدس می باشد.

   What's New

‏‏• رفع برخی باگ ها

More From Developer

  
Smart Alarm
Smart Alarm
Productivity
delator work
delator work
Productivity
zekr shomar
zekr shomar
Religion
zaker
zaker
Religion

You Might Also Like

  
gharargah
gharargah
Education
Modafean Asemani (AR)
Modafean Asemani (AR)
Video Players & Editors
aflamian
aflamian
Religion
panje aflak
panje aflak
Religion
muharram61
muharram61
Religion
live theme ghasedak
live theme ghasedak
Personalization
messi live theme
messi live theme
Personalization
Love Live Theme
Love Live Theme
Personalization
Fire Boy Live Theme
Fire Boy Live Theme
Personalization