فا
Size:1.6MB
Version: 1.3.1.02(11/15/2017)
News & Magazines
3.98
208
10
Thousand
Download
Ariamovie #1
Ariamovie #2
Ariamovie #3
Ariamovie #4
Ariamovie #5
Ariamovie #6
Ariamovie #7
Ariamovie #8
Ariamovie #9
Ariamovie #10
Ariamovie #11
Ariamovie #12
Ariamovie #13
Ariamovie #14
Ariamovie #15
Ariamovie #16

   Description

Ariamovie Official Android Application

Daily movie/tv News

Weekly Boxoffice

Daily Trailer/Interview/Featurette

Tv/Movies Reviews

   What's New

Bug Fix

   Permissions

  • Read device network state
  • Internet
  • Write external storage
  • Read external storage
  • Vibrate
  
208
  
3.98
حسام
12/8/2018
مزخرف ترین برنامه حیف زحمتی که کشیدن 😠😠😠😠😠👎👎👎👎👎👎👎
  
سیداحمد
9/28/2018
جالب ولی امکانات بیشتری میشه گذاشت ممنون از کسایی که تو ساخت این اپلیکیشن کمک کردن
  
علی علی علی
11/24/2018
بد