En
ناگفته های اینترنت

ناگفته های اینترنت

حجم:۲.۶ مگابایت
نسخه: ۱.۳(۱۳۹۵/۰۳/۱۶)
آموزشی
۰
۰
۱۰۰
دانلود
۲ روز
ناگفته های اینترنت #1
ناگفته های اینترنت #2
ناگفته های اینترنت #3
ناگفته های اینترنت #4
ناگفته های اینترنت #5

   توضیحات

‏‏داتلود این برنامه  تنها یک پیشنهاد نیست یک توصیه است...
‏باور نخواهید کرد اگر بگوییم رایانه شما میتواند بیش از نیمی از حجم اینترنت شما را مصرف کند بدون اینکه متوجه شوید.
‏باور نخواید کرد اگر بگوییم که میتوانید بدون نگرانی حتی رمز وای فایتان را به دیگران بدهید ولی ان ها نتوانند از اینترنت شما استفاده کنند.
‏باور نخواهید کرد اگر بگوییم که میتوانید کاری کنید که همسایه هایتان حتی متوجه نشوند که شما وای فای دارید.
‏باور نخواهید کرد اگر بگوییم که میتوانید بفهمید چه کسانی از اینترنت شما استفاده میکنند و حتی میتوانید اتصال آن ها را قطع کنید.
‏باور نخواهید کرد اگر بگوییم میتوانید وای فای خود را غیر قابل هک کنید.
‏باور نخواهید کرد اگر بگوییم ...
‏پس بگذارید به شما نشان دهیم که چگونه میتوانید مصرف اینترنت خود را به صورت لحظه ای مشاهده و کنترل نمایید و چندین تومان درماه در مصرف اینترنت صرفه جویی کنید و مودم خود را ایمن و ضدهک کنید.
‏کلیه مطالب این برنامه شخصی بوده و منبع خاصی ندارند.