Home Application Books & Reference
Version6.1.7
Last update7/27/2020
Download count27 Thousand
Rate4.14
Review count257
Size14 MB
Type Application
Category Books & Reference
Developer فراکتاب

‏‏''به یاد داشته باشیم: یک کتاب، یک قلم، یک کودک، و یک معلم می تواند دنیا را تغییر دهد.''

‏'ملاله یوسفزئی'

‏و ما اینجا به شما چند هزار کتاب که توسط 100 ها قلم نوشته شده است را تقدیم می کنیم.

‏و تغییر دادن دنیا را به شما می سپاریم...

‏فراکتاب یک استارتاپ با ایده بهبود فرهنگ مطالعه است.

‏و ما اولین بار در ایران با یک ناشر معتبر به صورت رسمی قرارداد نشر امضاء کردیم

‏و ما اولین بار در ایران یک پسوند اختصاصی برای کتاب الکترونیک (.ava) ارائه کردیم

‏و ما اولین بار در ایران بازار تخصصی کتاب صوتی و متنی ایجاد کردیم.

‏و ما اولین بار صوت و متن همگام را بر بستر پسوند به صورت تجاری عرضه کردیم.

‏و حالا نوبت شما است که فراکتاب را نصب کنید.

‏و برای تغییر خود اولین گام را بردارید

‏در فراکتاب بیش از 1500 کتاب رایگان و درحدود 10,000 کتاب پولی وجود دارد که تمامی آثار پولی پیرو قرارداد رسمی با ناشر عرضه شده و بابت هر نسخه فروش ناشر و نویسنده منتفع می شوند.

‏پس لطفا از دریافت نسخ غیر رسمی بر روی اینترنت خودداری کنید و از نشر کشور حمایت کنید.

‏‏بهبود کارایی برنامه
‏رفع برخی ایرادات جزئی
You need to install data files in order to run this Application. Myket will download and install these files automatically.
Download | دانلود

In order to install this app, you should download and install Myket first. The will be automatically installed then.

×

Install Myket on your device