فا
IrancellYar
Size:5MB
Version: 4.7(9/25/2018)
Productivity
4.64
64
4
Thousand
Download
IrancellYar #1
IrancellYar #2
IrancellYar #3
IrancellYar #4
IrancellYar #5
IrancellYar #6
IrancellYar #7
IrancellYar #8

   Description

With more than 30 tools, Irancell Yar helps you get your Irancell SIM card service with ease and speed.

   What's New

‏‏به روز رسانی بسته‌ها.

   Permissions

  • Call phone
  • Read device contacts
  • Write external storage
  • Vibrate
  • Read device network state
  • Internet
  • Boot device broadcast
  
64
  
4.64
ahmadahoora
11/5/2018
اينترنت رايگان نميده
  
Ahmad Mehri
9/29/2018
خوب است قیمت‌های اینترنت کمی گران است
  
al.ahwazi
7/28/2018
بسته ها گرونن و فقط میشه از کارت عابر بانک بسته خرید خلی بده
-1