فا
Size:3MB
Version: 1.0(10/2/2017)
Minimum compatibility:   Android 2.0 (Eclair)
Religion
4.51
190
5
Thousand
Download
Create Moharram Avatar #1
Create Moharram Avatar #2
Create Moharram Avatar #3
Create Moharram Avatar #4
Create Moharram Avatar #5
Create Moharram Avatar #6
Create Moharram Avatar #7
Create Moharram Avatar #8
Create Moharram Avatar #9

   Description

با این برنامه می توانید در کمترین زمان ممکن عکس محرمی برای پروفایل خود یا دوستانتان بسازید و منتشر کنید.
ویژگی های برنامه:
• افزودن بی نهایت متن به عکس
• تغییر اندازه، مکان و رنگ متن ها
• افزودن تصویر پس زمینه از گالری
• افزودن، تغییر اندازه، رنگ و مکان کاراکتر خاص
• تنظیم روشنایی عکس پس زمینه
• افزودن سایه به متن ها در رنگ و زاویه دلخواه

   What's New

App UI and tools totally changed
Watermark removed
App icon changed :)

   Permissions

  • Write external storage
  • Internet
  • Read phone state
  • Read device network state
  • Vibrate
  • Read external storage
  
190
  
4.51
Sa3ed
8/20/2018
فوق العاده برای افراد با سلیقه
  
ماهان
8/19/2018
عالی
   +1
STANLEY
7/24/2018
خیلیییییییییییییی عالی
   +1