فا
Tweetna
Size:3.6MB
Version: 1.13.0(4/28/2018)
News & Magazines
4.31
36
9
Thousand
Download
Tweetna #1
Tweetna #2
Tweetna #3
Tweetna #4
Tweetna #5
Tweetna #6
Tweetna #7
Tweetna #8
Tweetna #9
Tweetna #10
Tweetna #11
Tweetna #12
Tweetna #13

   Description

tweet personalities and media access to Iran without having to account Twitter

   What's New

• Troubleshoot tweets’ pages and display optimisations
• Improve the advertising system
• Sharing of tweets enhancement
• Add a wishlist button on the video screen
• Add the Explanation section in regards to requested permissions
• Ability to select videos qualities
• Add tweet owner biography in users’ banner
• Optimise application icons

   Permissions

  • Write external storage
  • Read external storage
  • Read phone state
  • Read device network state
  • Read wifi state
  • Internet
  • Wake lock
  • Receive sms
  • Get device's tasks
  • Push notification
  
36
  
4.31
احمدرضا
5/3/2018
برنامه ی خوبی هست دم سازندش گرم، نصبش را توصیه میکنم
   +1
علی
3/16/2018
یکی از بهترین برنامه ها که تا الان دیدم، راحت میشه توییت هارو دنبال کرد و از اخرین اخبار مطلع شد⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
  
محمد امیرسیفی
2/18/2018
کاش خودمون هم میتونستیم توییت بدیم موافقید؟
-1    +2