Home Application Religion
mohasebe amal

mohasebe amal

Type Application
Category Religion
Download count200
Rate4.33
Review count12
Developer شرکت قلم سرخ سفیر عشق
Version1.5
Size6 MB
Last update6/19/2018
رسول خدا ص فرمودند : خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به حساب شما برسند و خود را وزن کنید قبل از آنکه شما را وزن کنند و آماده شوید براى عرضه بزرگ (روز قیامت) .
این برنامه جهت محاسبه واجبات و اعمال دینی است . در هر بخش میتوانید جهت یادآوری هر مورد هشدار ذخیره کرده و آهنگ دلخواه برای یادآوری هر هشدار را نیز تنظیم نمایید .
در این برنامه میتوانید حساب و کتاب موارد زیر را همواره به همراه داشته باشید :
* نماز ( ثبت نمازهای قضا و امکان ویرایش هر مورد ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)
* روزه ( ثبت روزه های قضا و امکان ویرایش هر مورد ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)
* خمس و زکات (ثبت سال خمسی و زکات ، مبلغ ، تاریخ و ساعت یادآوری ، ثبت هشدار جهت یادآوری موعد پرداخت خمس و زکات ، امکان ویرایش و حذف هر مورد )
* ادای حق امام عج ( ثبت خدمت انجام شده و شرح آن ، ثبت هشدار جهت یادآوری موعد انجام هر مورد ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)
* بدهکاری ها ( نام طلبکار ، مبلغ کل بدهی ، محاسبه خودکار مبالغ پرداختی از بدهی و کسر آن و نمایش در مبلغ باقی مانده ، تاریخ دریافت بدهی ، شماره تلفن طلبکار و امکان تماس یا پیامک با یک کلیک ، ثبت هشدار جهت یادآوری موعد پرداخت بدهی ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)
* وعده ها (نام شخصی که به او وعده داده اید ، عنوان وعده ، ثبت هشدار جهت یادآوری موعد انجام وعده ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)
* نذرها ( عنوان نذر ، تاریخ نذر کردن ، ثبت هشدار جهت یادآوری نذر ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)
* رد مظالم ( عنوان ، مبلغ کل ، محاسبه خودکار مبالغ پرداختی از بدهی و کسر آن و نمایش در مبلغ باقی مانده ، امکان ویرایش و حذف هر مورد )

* سفر زیارتی (محل سفر زیارتی ، شرح ، ثبت هشدار جهت یادآوری موعد سفر ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)
* وصیت نامه (در این بخش یک وصیت نامه کامل به صورت pdf برای شما آماده گردیده که شما فقط موارد مورد نظر را در آن فرم پر خواهید کرد )
* برنامه روزانه ( عنوان هر کار ، ثبت تاریخ انجام آن مورد ، امکان ویرایش و حذف هر مورد )

* امکان حذف و ویرایش رمز ورودی در بخش تنظیمات
* امکان ثبت بی نهایت هشدار آزاد با تنظیمات مربوط به هشدار
* ذکر شمار با امکان ذخیره
* پرداخت انلاین نذورات تمام مراجع
* امکان تنظیم رمز ورود برای برنامه
* امکان پخش دعای فرج در برنامه
با بیان انتقادات و پیشنهادات خود ما را در بهبود برنامه یاری نمایید .
موفق و پیروز باشید
* اصلاح برخی موارد جزئی
You need to install data files in order to run this Application. Myket will download and install these files automatically.

In order to install this app, you should download and install Myket first. The will be automatically installed then.

×

Install Myket on your device