Home Application Productivity

وای فای هوشمند

Type Application
Category Productivity
Download count100
Developer بهشت
Version2
Size5 MB
Last update3/4/2015
با این برنامه به صورت اتوماتیک با ورود به جاهایی مثل خانه یا دانشگاهتان وای فای روشن میشود و بعد از خروج از این اماکن وای فای به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد . صرفه جویی بسیار زیاد در مصرف باتری یکی از محاسن این کار است ، دوام باتری خود را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهید.
برنامه به این صورت عمل میکند که به طور اتوماتیک مکان حدودیه شبکه های وای فایی که به آنها متصل میشوید را ثبت کردهو البته خودتان میتوانید شبکه های ثبت شده را مدیریت کنید.
بعد از این مرحله با خروج از این محدوده وای فای دستگاه شما خاموش میشود و پس از ورود به این محدوده ها نیر فای فای به طور اتوماتیک روشن میشود.
البته این قسمت نیز دست شما در مدیریت باز است و مثلا میتوانید تعیین کنید که با خروج از شبکه ای وای فای شما خاموش نشود و تنها در زمان ورود شما به آن محدوده اگر احیانا وای فایتان خاموش بود برنامه آن را به طور اتوماتیک روشن کند .
ضمن اینکه به امنیت اطلاعات شما نیز به طور بالقوه کمک میکند ( روشن نبودن وای فای در مکانهایی که به شبکه آزاد آنها اعتماد ندارید)

ثبت موقعیت مکانی توسط آنتن های مخابراتی که حتی اگر چند طبقه زیر زمین مستقر باشید باز هم به مشکلی نخواهید خورد

لطفا برنامه های دیگر ما را نیز دانلود فرمایید ، با سپاس از شما :
صفحه ی هوشمند

فتوشاپ اندرویدی


کله خر


با خوانندگان سلفی
بگیرید


با
بازیگران سلفی بگیرید


سلفی گرفتن با
بازیکنان ایرانی
سابقه ی افراد

What's New

Install data files

You need to install data files in order to run this Application. Myket will download and install these files automatically.
Download | دانلود

In order to install this app, you should download and install Myket first. The will be automatically installed then.

×

Install Myket on your device