دریافت مایکت
En

نرم‌افزار‌های Honso در مایکت

MultiLing Keyboard
MultiLing Keyboard
کاربردی
Multiling O Keyboard + emoji
Multiling O Keyboard + emoji
کاربردی
Plugin Farsi
Plugin Farsi
کاربردی
English Keyboard Plugin
English Keyboard Plugin
کاربردی
Plugin Arabic
Plugin Arabic
کاربردی
Auto-Text | Next Word
Auto-Text | Next Word
کاربردی
Oromo Keyboard Plugin
Oromo Keyboard Plugin
کاربردی
Waray-waray Keyboard Plugin
Waray-waray Keyboard Plugin
کاربردی
Myanmar & other Unicode Fonts
Myanmar & other Unicode Fonts
کاربردی
Kazakh Arabic Keyboard Plugin
Kazakh Arabic Keyboard Plugin
کاربردی
Chamoru Keyboard Plugin
Chamoru Keyboard Plugin
کاربردی
Ўзбек Keyboard Plugin
Ўзбек Keyboard Plugin
کاربردی
Renegade Launcher (Beta)
Renegade Launcher (Beta)
شخصی سازی
Pashto Keyboard Plugin
Pashto Keyboard Plugin
کاربردی
Efik Keyboard plugin
Efik Keyboard plugin
آموزشی
Linux Keyboard Plugin
Linux Keyboard Plugin
کاربردی
Bubbles live wallpaper
Bubbles live wallpaper
شخصی سازی
Zhuyin 注音 ime plugin
Zhuyin 注音 ime plugin
کاربردی
Rwanda Keyboard plugin
Rwanda Keyboard plugin
آموزشی
Cebuano Keyboard Plugin
Cebuano Keyboard Plugin
کاربردی
Nastaleeq Keyboard plugin
Nastaleeq Keyboard plugin
آموزشی
Tajik Keyboard Plugin
Tajik Keyboard Plugin
کاربردی
Azeri Keyboard Plugin
Azeri Keyboard Plugin
کاربردی
Catalan Keyboard Plugin
Catalan Keyboard Plugin
کاربردی
logo-samandehi