دریافت مایکت
En

نرم‌افزار‌های KF Software House در مایکت

Network Monitor Mini
Network Monitor Mini
کاربردی
Resource Monitor Mini
Resource Monitor Mini
کاربردی
Settings App
Settings App
کاربردی
Data Monitor: Simple Net-Meter
Data Monitor: Simple Net-Meter
کاربردی
Sound App: Set Sound & Voice
Sound App: Set Sound & Voice
کاربردی
Charging Reminder
Charging Reminder
کاربردی
WiFi Remote
WiFi Remote
عکس و فیلم
System Sound: Support 20+ System Events
System Sound: Support 20+ System Events
کاربردی
Status Bar Mini
Status Bar Mini
کاربردی
RuleBot: Automation
RuleBot: Automation
کاربردی
AppInfo Mini
AppInfo Mini
کاربردی
CPU Monitor: Loading, Cores, Frequency, Thermal
CPU Monitor: Loading, Cores, Frequency, Thermal
کاربردی
New Alarm: Clock with Holidays
New Alarm: Clock with Holidays
شخصی سازی
Charging Alarm
Charging Alarm
کاربردی
Force Rotation: Auto Screen Orientation
Force Rotation: Auto Screen Orientation
کاربردی
Battery Monitor Mini
Battery Monitor Mini
کاربردی
Expense Manager: budget, money
Expense Manager: budget, money
سبک زندگی
App Timer Mini 2
App Timer Mini 2
کاربردی
Permission Bar: Floating Permission Monitor
Permission Bar: Floating Permission Monitor
کاربردی
Usage Analyzer: Apps, Calls, Data & History
Usage Analyzer: Apps, Calls, Data & History
شخصی سازی
Task Manager: monitor CPU, RAM, and battery
Task Manager: monitor CPU, RAM, and battery
کاربردی
New Diary: Life journals
New Diary: Life journals
کاربردی
logo-samandehi