دانلود مایکت
En

نرم‌افزار‌های باران رویا در مایکت

‏در اولین
‏روزهای سال 1393دو نفر به نام های مسعود عسگریان و رضا رمضان‌زاده تصمیم به احداث شرکتی به نام باران رویا گرفتند.هدف آن دو برای احداث شرکت تنها یک چیز بود : شرکت شماره یک ایرانی در حوزه ی ساخت محصولات سرگرمی.