تحلیل‌گر داده (Data Analyst)

تمام وقت

تحلیل‌گر داده (Data Analyst)

ما در مایکت به دنبال یک تحلیل‌گر داده هستیم، کسی که درک آماری خوبی داشته باشه و به ما توی تحلیل نتایج جشنواره‌ها و داده‌ها کمک کنه.
کسی که درک آماری خوبی داشته باشه و به ما توی تحلیل نتایج جشنواره‌ها و داده‌ها کمک کنه؛ بتونه به سوالات تیم‌های مارکتینگ و محصول با اتکا بر داده‌ها جواب بده، تست‌های آماری رو بلد باشه و اساساً ارتباط خوبی با بقیه تیم‌ها برقرار کنه چون صحبت با اعضای سایر تیم‌ها و تحلیل درخواست‌ها و نیازهای آن‌ها بخش مهمی از کارش خواهد بود.

مسئولیت‌ها:

 • بررسی روزانه داشبوردها و داده‌ها-(Exploratory Data Analysis)؛
 • تحلیل داده‌ها و ارائه نتایج در قالب گزارش، داشبورد و…؛
 • تعامل سازنده با تیم‌های مختلف و استفاده از اطلاعات آن‌ها جهت شناخت داده‌ها و ارائه نتایج؛
 • بصری‌سازی نتایج به دست آمده، به طوری که با تکیه بر دیتای استخراج شده مابقی تیم‌ها رو متقاعد سازد؛
 • تحلیل نتایج کمپین‌ها و جشنواره‌ها؛
 • محاسبه و مطالعه شاخص‌های کلیدی مارکتینگ و محصول.
شایستگی‌ و مهارت‌ها:

 • توانایی شناخت داده‌ها، فرآیندها و کسب و کار؛
 • توانایی تعامل و ارتباط سازنده با همکاران و تیم‌های دیگر؛
 • آشنایی و مهارت کافی در تحلیل آماری داده‌ها و مدل‌سازی آماری؛
 • آشنایی با سنجه‌های استاندارد (KPI) کسب و کار و مارکتینگ؛
 • توانایی تحلیل و تعریف KPIهای جدید؛
 •  توانایی کار با SQL؛
 • توانایی کار با EXCEL و آشنایی با DAX و Self Service BI؛
 • آشنایی یا علاقه به python و تهیه گزارش‌ها و بصری‌سازی داده‌ها با python.

مزایای شغلی در مایکت

 • امکان دورکاری، با هماهنگی مدیر
 • امکان استفاده از تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان
 • محیط صمیمی و پویا
 • حضور نیروهای جوان و نخبه
 • فرصت یادگیری و ارتقا
 • توجه به عملکرد و نتیجه
 • حقوق مناسب و پرداخت به موقع
 • بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی
 • وام پرسنلی با شرایط مناسب
 • استقرار در مرکز شهر