مسئول دفتر

تمام وقت

مسئول دفتر

ما در مایکت، نگاه ویژه‌ای به این پست سازمانی داریم، از نظر ما
ما در مایکت، نگاه ویژه‌ای به این پست سازمانی داریم، از نظر ما:

مسئول دفتر، نقش یک پل ارتباطی قدرت‌مند بین واحدهای مختلف رو بازی می‌کنه.

از همین روی، به دنبال فردی توان‌مند در تعامل، دقیق و باانگیزه هستیم، که این نقش رو بر عهده گرفته و در حوزه‌های زیر ما رو یاری کنه؛

مسئولیت‌ها:

 • تدوین و ارائه گزارش‌های مورد نیاز مدیران؛
 • تهیه و تنظیم صورت‌جلسات و نامه‌های اداری؛
 • مدیریت و برنامه‌ریزی کلیه جلسات و به‌روز‌رسانی کَلندرها؛
 • پاسخ‌گویی و انتقال تماس‌های تلفنی؛
 • دریافت و ارسال ایمیل‌های مرتبط با فعالیت‌های کاری؛
 • تنخواه‌گردانی و تهیه گزارشات مربوطه؛
شایستگی‌ و مهارت‌ها:

 • داشتن حداقل یک‌سال تجربه‌کاری با سِمت مشابه؛
 • تسلط کامل به مجموعه نرم‌افزارهای مایکروسافت آفیس؛
 • تسلط بر اصول نگارش نامه‌های اداری؛
 • توان‌مند در برقرار کردن ارتباط مثبت، موثر و مستمر با افراد مختلف؛
 • توان‌مند در مدیرت زمان؛
 • توان‌مند در ارائه مطلب؛
 • علاقه‌مند و معتقد به انجام کار به شکل گروهی.

مزایای شغلی در مایکت

 • امکان دورکاری، با هماهنگی مدیر
 • امکان استفاده از تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان
 • محیط صمیمی و پویا
 • حضور نیروهای جوان و نخبه
 • فرصت یادگیری و ارتقا
 • توجه به عملکرد و نتیجه
 • حقوق مناسب و پرداخت به موقع
 • بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی
 • وام پرسنلی با شرایط مناسب
 • استقرار در مرکز شهر