مدیر ارتباط با توسعه‌دهندگان

تمام وقت

مدیر ارتباط با توسعه‌دهندگان

مسئول تیم جذب و پشتیبانی فنی و محتوایی سازندگان برنامه‌ها و بازی‌های جهت ارتباط موثر و شبکه‌سازی با سازندگان محتوا، مذاکره و جذب برنامه‌های کاربردی و بازی‌ها، و تعریف و اجرای کمپین در جهت جذب و نگهداشت توسعه‌دهندگان

در استور اندرویدی مایکت، ما به دنبال افراد خلاق و مسئولیت پذیر با توانایی حل مساله هستیم تا در ساخت محصولات و ایجاد فرآیندهای بهتر به ما کمک کنند. اگر دنبال انجام کارهای بزرگ در جایی هستید که کیفیت مورد توجه است، به ما بپیوندید.

مدیر ارتباط با توسعه‌دهندگان مسئولیت یک تیم را برعهده دارد. محدودهٔ کاری این تیم جذب و پشتیبانی فنی و محتوایی سازندگان برنامه‌ها و بازی‌های مایکت تعریف شده است. از جمله کارهای اصلی این تیم شناخت و اولویت‌بندی محتوایی مایکت، ارتباط موثر و شبکه‌سازی با سازندگان محتوا، مذاکره و جذب برنامه‌های کاربردی و بازی‌ها، و تعریف و اجرای کمپین در جهت جذب و نگهداشت توسعه‌دهندگان است.

مسئولیت‌ها

 • ارتباط مستمر و موثر با توسعه‌دهندگان فعلی
 • مذاکره و جذب توسعه‌دهندگان جدید
 • تعریف و اجرای کمپین در جهت جذب و نگهداشت توسعه دهندگان
 • خلق دائمی ارزش برای توسعه‌دهندگان و پیگیری امور مرتبط

مهارت‌ها

 • مسلط به فضای اپلیکیشن های اندرویدی (استفاده کننده دائمی از برنامه‌ها و بازی‌های اندرویدی)
 • شناخت تیم های برنامه‌سازی و بازی‌سازی ایرانی
 • توانایی مذاکره، برقراری ارتباط و شبکه‌سازی با توسعه‌دهندگان
 • توانایی طراحی کمپین‌های تشویقی جهت جذب و نگهداشت توسعه دهندگان
 • توانایی انجام کار تیمی در کنار روحیهٔ خودانگیزشی
 • توجه به جزییات، سخت کوش و پرشور

شرایط

 • حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط
 • تمام وقت

مزایای شغلی در مایکت

 • محیط صمیمی و پویا
 • حضور نیروهای جوان و نخبه
 • فرصت یادگیری و ارتقا
 • توجه به عملکرد و نتیجه
 • حقوق مناسب و پرداخت به موقع
 • بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی
 • وام پرسنلی با شرایط مناسب
 • استقرار در مرکز شهر