خرید درون‌برنامه‌ای یونیتی با استفاده از سوملا

مقدمه

جهت تسهیل پیاده‌‌سازی فرایند خرید درون‌‌ برنامه‌‌ای مایکت بر روی Unity توصیه می‌‌شود که از راهکار متن‌‌باز Soomla استفاده کنید. در این مستند سعی بر آن است تا شما را با این راهکار آشنا سازد، همچنین نحوه پیاده سازی Soomla را شرح دهد.

تعاریف پرداخت درون برنامه‌ای در Soomla

تعاریف مدل‌های مختلف سوملا را می‌توانید اینجا مطالعه نمایید.

تغییرات مورد نیاز در پکیج UnitySoomla برای اتصال به سرویس پرداخت مایکت

بر روی دو پروژه unity3d-store و android-store-google-play تغییراتی به وجود آوردیم که بتوانید به سرویس پرداخت درون‌برنامه‌ای مایکت متصل شوید.

مراحل اضافه کردن پکیج پرداخت درون برنامه‌ای مایکت به یک پروژهٔ تستی

۱- ابتدا پروژه جدید را می‌سازیم.

۲- فایل برنامهٔ تستی را از اینجا دانلود کنید و بعد از باز شدن یونیتی آن را باز کنید تا محتویات به صورت کامل import شود.

در صورتی که نمی‌خواهید برنامهٔ تستی را به پروژهٔ خود Import کنید، تیک قسمت‌های مربوط به Muffin Rush را غیرفعال نمایید.

۳- در این مرحله از منوی windows، زیر منوی Soomla، گزینهٔ Edit settings را انتخاب کنید. درسمت راست منوی تنظیمات نمایش داده می‌شود. برای اینکه این برنامهٔ تستی را اجرا کنید، Packagename برابر با ir.myket.soomla.sample و API KEY برابر رشتهٔ زیر باشد:

MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCAUg0QXbGGu2vXQ2zinvvc6WKPxkax0ZMEsRdfh/DP7st8awKdyvWXSP761LPfH0jsF9rrYZWsA5Ov9iO1a3RyxfS5fVMKRGKTOuNW2N+t5rbpnf7ngBxHWUUlVSw1ODixYsoQ1AZ8fMjTOpcU72eR2yF0gAmW8hy5DYMXaMbiFwIDAQAB

دقت داشته باشید که این PublicKey برای این برنامهٔ تستی است و شما باید PublicKey برنامهٔ خودتان را از پنل توسعه‌دهندگان مایکت دریافت کنید.

۴- سپس پروژه را build کنید تا فایل apk ساخته شود.

۵- بعد از نصب کردن apk روی دستگاه برنامه به سرویس پرداخت درون‌برنامه‌ای مایکت متصل می‌شود.

در صورتی که با خطای “Bundle identifier has not been set up correctly” مواجه شدید باید در پنجره Build Settings گزینه Player Settings را انتخاب کنید. در پنجره Inspector در قسمت Bundle Identifier، PackageName برنامه خود را تخصیص و یا تغییر دهید.
Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: پلاگین خرید درون‌برنامه‌ای یونیتی
بعدی: پلاگین خرید درون‌برنامه‌ای B4A