دریافت کلید عمومی برنامه

برای دریافت کلید عمومی برنامه خود جهت استفاده در سرویس خرید درون‌برنامه‌ای مایکت کافی است پس از تعریف شناسه برنامه خود در منو برنامه ها با انتخاب علامت کلید در کادر برنامه  اقدام به دریافت کلید عمومی برنامه نمایید.

سپس دیالوگی مانند شکل زیر حاوی کلید عمومی برنامه شما نمایش داده می‌شود. از این کلید می‌توانید در کد خود استفاده کنید.

این تصویر یک مشخصه آلت خالی دارد؛ نام فایل آن sign2-1-1024x498.jpg است
Was this article helpful?
Dislike 0
بعدی: انتخاب شناسه برنامه