داشتن چندین Activity در یک برنامه اندرویدی

بسیاری از اپلیکیشن ها، نیازمند داشتن چندین activity درون یک برنامه هستند. مثلا در یک برنامه دفترچه تلفن، activity اصلی نمایش لیست مخاطبین است که با کلیک روی هر مخاطب، activity نمایش جزییات آن مخاطب نمایش داده می شود.

هر Activity میتواند در پاسخ به یک رخداد (event)، activity دیگری را فراخوانی کند و در صورت لزوم به آن داده هایی را نیز پاس کند. همچنین activity اجرا شده جدید میتواند در زمان خاتمه کار، داده هایی را به activity فراخوانی کننده برگرداند.

برای اضافه کردن یک activity به اپلیکیشن خود، در اندروید استودیو روی app راست کلیک کنید و گزینه New و سپس Activity را انتخاب کنید.

با این کار یک فایل XML در res/layouts ایجاد میشود، یک فایل کلاس java در src/java ایجاد میشود، و اطلاعاتی در خصوص این activity به AndroidManifest.xml اضافه میشود (بدون این اطلاعات، اپلیکیشن اجازه اجرا به activity نمیدهد)

هر activity یک entry در AndroidManifest.xml دارد که به صورت خودکار توسط اندروید استودو ایجاد میشود:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 package="com.example.myusername.myapplication" >
  <application android:allowBackup="true"
   android:icon="@drawable/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   <activity android:name=".MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
   </activity>
   <activity android:name=".SecondActivity"
     android:label="@string/title_activity_second"
     android:parentActivityName=".SecondActivity" >
     <meta-data android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
     android:value="com.example.myusername.myapplication.MainActivity" />
   </activity>
  </application>
</manifest>
Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: نمایش پیغام توست (Toast) در اندروید
بعدی: چرخه حیات اکتیویتی (activity) در اندروید