دریافت مایکت
En

گردشگری برخوار
گردشگری برخوار
سیر و سفر
همراه شهرداری فسا
همراه شهرداری فسا
کاربردی
ویزیتور مهاباد
ویزیتور مهاباد
کسب و کار
قهرمانان آسیا/اروپا (استقلال،پرسپولیس،ذوب آهن،ایران)
قهرمانان آسیا/اروپا (استقلال،پرسپولیس،ذوب آهن،ایران)
ورزشی
هم کدی (اصفهان)
هم کدی (اصفهان)
کاربردی
نگاهی کامل به فوتبال
نگاهی کامل به فوتبال
ورزشی
رسانه جامع رادار
رسانه جامع رادار
اجتماعی
اصفهان رویداد
اصفهان رویداد
سبک زندگی
اعلامگر مکان شماره و نام مخاطب
اعلامگر مکان شماره و نام مخاطب
اجتماعی
تماس پیشرفته+ محل تماس + اعلام نام تماس گیرنده + آمارگیر هوشمند (آپدیت جدید)
تماس پیشرفته+ محل تماس + اعلام نام تماس گیرنده + آمارگیر هوشمند (آپدیت جدید)
اجتماعی
logo-samandehi