برنامه‌های خریداری شده‌ام را کجا ببینم؟

شما اینجا هستید:

از منوی مایکت وارد بخش برنامه‌های من شوید. سپس در سر برگ خریده شده‌ها می‌توانید برنامه‌‌های خریداری شده خود را مشاهده کنید.

با جستجوی هر برنامه ای که قبلا خریداری کرده اید و ورود به صفحه آن برنامه در مایکت نیز می‌توانید به آسانی برنامه را مجددا دانلود و نصب نمایید
Was this article helpful?
Dislike 0