پرداخت از طریق سیم کارت برای من وجود ندارد

شما اینجا هستید:

از تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹، بر اساس دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل، روش ارائه کلیه خدمات ارزش افزوده تغییر کرد. از تاریخ مذکور خرید محتوا با استفاده از شارژ یا اعتبار عادی سیم کارت ممنوع گردید.

متاسفانه سرویس پرداخت از طریق شارژ سیم کارت نیز در زمره خدمات محتوایی محسوب شده و با توجه به این ابلاغیه وزارت ارتباطات، سرویس خرید برنامه یا بازی از طریق سیم کارت مایکت نیز از همین تاریخ غیر فعال گردید.

Was this article helpful?
Dislike 0