چرا امتیاز دانلود برنامه را دریافت نکردم؟

امتیاز دانلود برنامه زمانی به شما تعلق می گیرد که، شما برنامه ای را از مایکت دانلود نمایید. اگر نسخه جدید برنامه ای که قبلا از مایکت دریافت کرده اید را دانلود کنید امتیاز دانلود به شما تعلق نمی گیرد زیرا که قبلا امتیاز برنامه را دریافت کرده اید.

Was this article helpful?
Dislike 0