چگونه برنامه‌ای را نشان (بوک‌مارک) کنم؟

شما اینجا هستید:

امکان نشان کردن (بوک‌مارک) برنامه برای دسترسی سریع بعدی به آن برنامه است. برای این کار در صفحه جزییات هر برنامه در اپلیکیشن مایکت، بالای صفحه آیکون نشان کردن (bookmark) وجود دارد.

برای دیدن لیست برنامه‌های نشان شده کافی‌ست وارد حساب کاربری شده، از منوی مایکت بخش برنامه‌های من سپس سر برگ نشان شده‌ها به این برنامه‌ها دسترسی داشته باشید.

برای حذف یک برنامه از لیست نشان شده‌ها، سه نقطه مقابل اسم برنامه را در همین لیست لمس کنید و بعد گزینه “حذف نشان” را انتخاب کنید.

Was this article helpful?
Dislike 0