چرا نسخه بعضی از برنامه‌ها در مایکت بالاتر از گوگل پلی است؟

گاهی اوقات آپدیت یک برنامه‌ی خارجی در مایکت زودتر از Google Play وجود دارد.

در گوگل پلی قابلیتی به توسعه دهنده داده می‌شود که به آن stage roll-out یا soft release گفته می‌شود. در این نوع از انتشار برنامه، نسخه جدید برنامه صرفا به گروه خاصی از کاربران ارائه می‌شود تا از خطاهای احتمالی نسخه جدید جلوگیری شود. در چنین مواردی این احتمال وجود دارد که مایکت نسخه جدید را زودتر از گوگل پلی به شما نشان دهد.

به بیان دیگر، انتشار بعضی از برنامه ها در گوگل پلی به صورت مرحله به مرحله اتفاق می‌افتد. به این معنا که توسط سازنده برنامه یا بازی ابتدا نسخه جدید را به تعدادی از کاربران ارائه می‌دهد و در صورت عدم وجود مشکل، انتشار نسخه جدید برنامه به صورت جهانی اتفاق میافتد. انتخاب کاربران نسخه جدید ممکن است به صورت کاملا تصادفی باشد (مثلا هر کس با احتمال ۱۰ درصد نسخه جدید را ببینند) یا به صورت جغرافیایی باشد (مثلا کاربران آمریکای شمالی نسخه جدید را ببینند).

با توجه به اینکه دریافت برنامه ها و بازی ها از Google Play توسط مایکت با تعداد زیادی گوشی مختلف از نقاط مختلف جغرافیایی انجام می‌شود، ممکن است که در زمان اتصال مایکت به گوگل پلی، نسخه جدید برنامه به گوشی مورد استفاده در سرورهای مایکت ارائه گردد. در این حالت نسخه جدید دانلود شده و به تمام کاربران مایکت ارائه می‌شود. لذا ممکن است برای برنامه ای در مایکت به روز رسانی وجود داشته باشد، در حالی که روی گوگل پلی گوشی شما به روز رسانی ای موجود نباشد.

توجه داشته باشید که مایکت در زمان دریافت برنامه‌های خارجی از گوگل پلی، هیچ گونه دستکاری بر روی فایل برنامه انجام نمیدهد و دقیقا فایل APK دریافت شده از گوگل پلی را به کاربران خود ارائه می‌دهد.

Was this article helpful?
Dislike 0