چگونه می‌توانم تلفن یا ایمیل ثبت شده را تغییر دهم؟

شما اینجا هستید:

طبق تغییرات جدید، امکان تغییر/حذف تلفن یا ایمیل حساب کاربری وجود ندارد.

لطفا در صورت وجود هرگونه مشکلی از این بابت آن را برای ما ارسال نمایید تا در اسرع وقت بررسی نماییم.

Was this article helpful?
Dislike 0