بعد از خرید محصول از بعضی برنامه‌های جشنواره، امتیاز و سکه دریافت نکردم؟

شما اینجا هستید:

سکه و امتیاز تنها به خرید‌های درون برنامه‌ای تعلق می‌گیرد که از طریق درگاه مایکت باشند.

بنابراین خرید از برنامه‌هایی مثل دیجی‌کالا یا آپ دارای امتیاز جشنواره نیستند.

Was this article helpful?
Dislike 0