هنگام ورود به حساب کاربری با خطای لاگین بیش از حد مجاز مواجه می‌شوم.

شما اینجا هستید:

جهت استفاده از مایکت لزومی به لاگین در حساب کاربری وجود ندارد.

استفاده از هر حساب کاربری فقط بر روی تعداد محدودی دستگاه امکان‌پذیر است.

لطفا از لاگین بیش از حد بر روی دستگاه‌های دیگر خودداری نمایید.

Was this article helpful?
Dislike 0