گزارش وجود برنامه نامناسب

شما اینجا هستید:

در صورتی که به نظر شما برنامه یا بازی ای در مایکت نامناسب است و به اشتباه مورد تایید تیم مایکت قرار گرفته است، کافیست این موضوع را با تیم پشتیبانی مایکت مطرح نمایید تا برنامه مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

Was this article helpful?
Dislike 0