چگونه از یک برنامه شکایت کنم؟

شما اینجا هستید:

در صورتی که بعد از اجرای برنامه، محتوا و عملکرد آن با توضیحات‌ برنامه مغایرت داشت، کافیست این موضوع را با تیم پشتیبانی مایکت مطرح نمایید تا برنامه مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

Was this article helpful?
Dislike 0