چرا نمی‌توانیم در جشنواره شرکت کنیم؟

شما اینجا هستید:

برای شرکت در جشنواره می‌بایست اول شماره موبایل‌تان را در مایکت ثبت کنید.

Was this article helpful?
Dislike 0