رعایت حریم خصوصی کاربران

رعایت حریم شخصی کاربران برای مایکت بسیار حائز اهمیت است. در این بخش نحوۀ ذخیره‌سازی و استفادۀ مایکت از اطلاعاتی که در نتیجه استفادۀ کاربران از خدمات ما در برنامهٔ مایکت ثبت می‌شود شرح داده شده است

اطلاعاتی که جمع آوری می شود

امنیت و افشای اطلاعات

اولویت‌ اصلی مایکت محافظت از اطلاعات حساب کاربران و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به این اطلاعات است. بر همین اساس:

استفاده از اطلاعات

اطلاعاتی که در مایکت ذخیره می‌شود در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد و استفادۀ کاربر از سرویس مایکت به منزلۀ قبول و اعطای اختیار به مایکت جهت استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات فوق الاشاره به شرح زیر می‌باشد: