دانلود مایکت
En
۱۹
mostafa.ghafori

🇮🇷 ⓔⓥⓔⓡ ⓟⓔⓡⓢⓘⓞⓝ ⓖⓤⓛⓕ ™ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴛʜᴇ ᴍᴏѕᴛ ᴇхᴘᴇɴѕɪᴠᴇ ᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ɪ ʜᴀᴠᴇ ❁|طُ|❁ گِران تَرین چیزی هَستی که‍ مَن دارَم‍‌ـ

آخرین فعالیت: ١٢ ساعت پیش