دانلود مایکت
En
۱۷
نفرت

آبان ماه = عقرب نیش انسان ازنیش عقرب بدتراست🦂🦂🦂 پس بزن عقرب که دردش کمتراست🦂🦂🦂 نفرین به عشق وعاشقی آهنگ گوش نمیدم که خواننده موردعلاقه ای داشته باشم نه پرسپولیسیم نه استقلالی

آخرین فعالیت: ١٦ ساعت پیش