دانلود مایکت
En
۳۶
🌷بہ یاد💕پدر💕

💖 ﷽ 💖 ⏪اَللّهُمَ صَلِّ عَلے مُحَّمَد وَ آلِ مُحَّمَد و عَجِّل فَرَجَهُم⏭ ✍مهّم نیست ڪہ دیگران دربارہ شما چگونہ فڪر مے ڪنند! 👈 مهّم اینست ڪہ شماخودتان دربارہ خودتان چگونہ فڪر مے ڪنید!

آخرین فعالیت: پریروز