چگونه با توسعه دهنده یک برنامه تماس بگیرم؟

جهت بررسی سوالات مربوط به داخل برنامه مورد نظرتان و یا مشکلات احتمالی مربوط به آن، لازم است به وسیله ایمیل با خود سازنده‌ی برنامه مکاتبه کنید.

جهت یافتن اطلاعات تماس سازنده برنامه، در ابتدا برنامه مربوطه را در مایکت جستجو کنید و سپس آن را انتخاب کنید. با مراجعه به انتهای صفحه آدرس ایمیل و شماره تماس سازنده ارائه شده است.

Was this article helpful?
Dislike 0