بایگانی Topics:

دلایل منتشر نشدن نظر درباره برنامه، نحوه تماس با توسعه دهنده، حل مشکل یا ارسال پیشنهاد درباره یک برنامه یا بازی، …

شما اینجا هستید:
  • خانه
  • ثبت بازخورد درباره برنامه ها

چرا نظر من منتشر نشده است؟

چگونه با توسعه دهنده یک برنامه تماس بگیرم؟

در کار با یک برنامه به مشکل برخوردم

چرا باید برای ارسال نظر شماره تلفن را وارد کنم؟