بایگانی Topics:

شکایت از یک برنامه، گزارش وجود مشکل در محتوای تایید شده در مایکت،  گزارش تخلف یک کاربر مایکت، …

شما اینجا هستید:

همکاری افتخاری با تیم مایکت

گزارش وجود برنامه نامناسب

چگونه از یک برنامه شکایت کنم؟

گزارش تخلف یک کاربر